Disclaimer

Sweet and trendy, www.sweetandtrendy.nl ("de webshop") nodigt u uit om het aangebodene te kopen. Sweet and trendy behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Sweet and trendy spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De in de webshop aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sweet and trendy.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten in de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sweet and trendy. Voor in de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sweet and trendy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sweet and trendy. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sweet and trendy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.